Tarieven en klachtenregeling

TARIEVEN BIJ DE TANDARTS

Of u nu in Groningen, Limburg of Den Helder naar de tandarts gaat, de tarieven zijn in heel Nederland gelijk. In tegenstelling met veel landen om ons heen, mogen tandartsen niet zelf bepalen wat hun tarieven zijn. Dit lijkt misschien wel eerlijk, maar is het natuurlijk niet: de kosten zijn niet altijd en overal gelijk. Bijvoorbeeld de locatie is een heel belangrijke kostenpost.

Of de praktijk nu in Amsterdam, Den Helder of Oost-Groningen staat, dat maakt heel veel uit. Bovendien is de tandartspraktijk soms een huur-pand en soms een koop-pand. Ook dit maakt veel uit.

Maar goed, de tandartsen hebben het dus te doen met de door de NZA bepaalde tarieven. Mochten zij meer rekenen zijn zij schuldig aan een economisch delict en dus strafbaar.

In onze praktijken worden uitsluitend de wettelijke tarieven berekend!

Sinds 1 januari 2019 zijn de tarieven aangepast, voor een actueel overzicht klikt u HIER

Voor de materiaal en techniekkosten hebben wij ook een handig overzicht, klikt u HIER

Klachtenregeling

Tandartspraktijk R.J. Wolthuizen doet er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden. Wij horen graag als u tevreden bent of als u tips heeft om onze dienstverlening te verbeteren. Deze kunt u sturen naar info@rjwolthuizen.nl

Indien we gezamenlijk helaas niet tot een voor u bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u ook terecht bij de ANT klachtenregeling waar onze tandartsen zijn aangesloten.

Gesprek Een gesprek met uw tandarts kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en uw tandarts krijgt de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling en gang van zaken uit te leggen. Meestal is een gesprek afdoende en wordt samen tot een oplossing gekomen.

Second opinion Soms is het vertrouwen hierna nog niet genoeg hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om een andere tandarts een second opinion (tweede mening) te vragen. De mening van een tandarts die niet bij het conflict is betrokken, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen.

Klachtenregeling Als u er met uw tandarts toch niet uitkomt én is uw tandarts lid van de ANT, dan kunt u kosteloos gebruik maken van de ANT klachtenregeling. De ANT klachtenfunctionaris kan u hulp bieden bij het oplossen van uw klacht, door u te adviseren en zo nodig te bemiddelen tussen u en uw tandarts. De ANT klachtenfunctionaris kan besluiten om uw klacht ter beoordeling voor te leggen aan de ANT Klachtenonderzoekscommissie.

Informatie en bereikbaarheid Het Bureau klachtbehandeling is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 11:00 en 18:00 uur. Op donderdag is het bureau gesloten. Ons telefoonnummer: 020-2374750 Uw email kunt u sturen naar: klachtbehandeling@ant-tandartsen.nl

De ANT klachtenregeling is in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en door de Consumentenbond goedgekeurd.

Geschillencommissie Mocht uw klacht ook na tussenkomst van de klachtenfunctionaris nog niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg. Voor behandeling door de Geschilleninstantie Mondzorg is €75,- griffiegeld verschuldigd.